Sunday, August 1, 2021

Open Access Journal: Acta Musei Napocensis

Acta Musei Napocensis este revista științifică a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, apărută pentru prima dată în anul 1964, la doi ani după înființarea Muzeului de Istorie Cluj.

Fondatorul acesteia, precum și primul director al colegiului de redacție a fost academicianul prof. dr. Constantin Daicoviciu, cel care a fost și directorul Muzeului de Istorie din Cluj, dar și rector al Universității “Babeș-Bolyai”, susținător al culturii clasice și sufletul școlii arheologice clujene. Printre membrii colegiului de redacție al revistei s-au numărat de-a lungul anilor nume cunoscute ale intelectualității clujene, istorici renumiți precum P. Bunta, H. Daicoviciu, Șt. Ferenczi, I. Kovács, M. Macrea, Șt. Pascu, G. A. Protopopescu, I. I. Russu, N. Vlassa, adăugându-se ulterior N. Cordoș, I. Glodariu, Gr. Marian, I. Mitrofan, Fr. Pap, C. Pop, E. Glodariu, I. V. Ciupea, D. Alicu, Gh. Lazarovici, Șt. Matei, V. Vesa, R. Ardevan, S. Cociș, E. Iaroslavschi sau N. Gudea.

Revista acoperă o arie tematică largă din domeniul istoriei, studiile, notele și discuțiile publicate reflectând rezultate ale cercetărilor arheologice, istorice, privind istoria artelor, studiile clasice, muzeologia, dar și conservarea și restaurarea.

Al X-lea volum, editat în 1973, este dedicat memoriei lui Constantin Daicoviciu, stins din viață în acest an. În perioada 1976-1984 redactor responsabil al revistei a fost Hadrian Daicoviciu.

Începând cu numărul 26-30 (1989-1993) publicat în 1994 revista se reorganizează, de acum fiind editate două volume distincte, unul pentru secțiunea Preistorie – Istorie Veche – Arheologie (I), altul pentru secțiunea Istorie (II). În perioada 1998-2008 redactor responsabil al revistei este Ioan Piso, iar începând de la numărul 35 (1998) revista capătă un aspect nou, articolele fiind publicate în limbi de circulație internațională, în cuprinsul următoarelor numere regăsindu-se și numele unor renumiți cercetători din străinătate.

 

Volumul 1

Volumul 1

Descarca
Volumul 2

Volumul 2

Descarca
Volumul 3

Volumul 3

Descarca
Volumul 4

Volumul 4

Descarca
Volumul 5

Volumul 5

Descarca
Volumul 6

Volumul 6

Descarca
Volumul 7

Volumul 7

Descarca
Volumul 8

Volumul 8

Descarca
Volumul 9

Volumul 9

Descarca
Volumul 10

Volumul 10

Descarca
Volumul 11

Volumul 11

Descarca
Volumul 12

Volumul 12

Descarca
Volumul 13

Volumul 13

Descarca
Volumul 14

Volumul 14

Descarca
Volumul 15

Volumul 15

Descarca
Volumul 16

Volumul 16

Descarca
Volumul 17

Volumul 17

Descarca
Volumul 18

Volumul 18

Descarca
Volumul 19

Volumul 19

Descarca
Volumul 20

Volumul 20

Descarca
Volumul 21

Volumul 21

Descarca
Volumul 22-23

Volumul 22-23

Descarca
Volumul 24-25

Volumul 24-25

Descarca
Volumul 26-30

Volumul 26-30

Descarca
Volumul 31

Volumul 31

Descarca
Volumul 32

Volumul 32

Descarca
Volumul 33

Volumul 33

Descarca
Volumul 34

Volumul 34

Descarca
Volumul 35

Volumul 35

Descarca
Volumul 36

Volumul 36

Descarca
Volumul 37

Volumul 37

Descarca
Volumul 38

Volumul 38

Descarca
Volumul 39-40

Volumul 39-40

Descarca
Volumul 41-42

Volumul 41-42

Descarca
Volumul 43-44

Volumul 43-44

Descarca
Volumul 45-46

Volumul 45-46

Descarca
Volumul 47-48

Volumul 47-48

Descarca
Volumul 49

Volumul 49

Descarca
Volumul 50

Volumul 50

Descarca
Volumul 51

Volumul 51

Descarca
Volumul 57

Volumul 57

Descarca

See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

 

No comments:

Post a Comment