Tuesday, November 1, 2022

Open Access Journal: Seleucia

[First posted in AWOL 14 July 2020, updates 1 November 2022]

Seleucia
ISSN: 2148-4120

Cover Image
Seleucia, Olba Kazısı yayını olarak yılda bir sayı yayınlanır. Yayınlanması istenen makalelerin en geç Şubat ayında gönderilmiş olması gerekmektedir.   2011 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan Seleucia Süreli Yayını; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri), Eski Çağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında yazılmış makaleleri ve kitap tanıtımlarını kapsamaktadır.
Seleucia 2014 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.

Issue: XII, 5/25/22

Research Articles

See the full List of Open Access Journals in Ancient Studies


No comments:

Post a Comment