Thursday, May 25, 2017

Open Access Journal: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü haberler

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü haberler
ISSN 1308-2078
http://turkinst.org/images/banner1.png
Yılda iki kez düzenli olarak, Ocak ve Mayıs aylarında yayınlanan haber nitelikli dergimiz, yurtiçi ve yurtdışında 600 kadar kişi ve kuruluşa ücretsiz olarak ulaşıyor.
Editörler: Meltem Doğan - Alparslan  /  Aşkım Özdizbay
Vol. 12 (2001) - 42 (2016) available online

No comments:

Post a Comment