Wednesday, February 5, 2014

Grieks/Nederlands Woordenboek

Grieks/Nederlands Woordenboek
Dit is de online editie van het woordenboek Grieks/Nederlands, een lexicon op Oudgriekse teksten van Homerus tot in de 2e eeuw n. Chr., onder hoofdredactie van Ineke Sluiter en Albert Rijksbaron. Op dit moment zijn als proef de hoofdwoorden die beginnen met de letter Pi beschikbaar. 

No comments:

Post a Comment