Monday, December 31, 2012

Open Access Journal: Tamid: Revista Catalana d’Estudis Hebraics

Tamid: Revista Catalana d’Estudis Hebraics
Print ISSN: 1138-5561
Capçalera de pàgina
Tamid ofereix un recull anual de treballs originals dels membres de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics dels diferents camps o èpoques en què solen dividir-se els estudis hebraics: l’època biblicotalmúdica, l’edat mitjana (amb la vasta producció cultural dels jueus de la Catalunya medieval) i els temps moderns (incloent-hi l’estudi de la literatura contemporània en llengua hebrea). Els articles que conté aquesta publicació són el fruit d’investigadors que treballen aquests camps d’una manera específica, coneixedors de primera mà de la documentació històrica i filològica pertinent i assabentats dels estudis més recents en la matèria. Però al mateix temps, Tamid inclou, traduïts al català, els treballs d’erudits de fora que, pel coneixement aprofundit que tenen d’algun tema, mereixen ser coneguts entre nosaltres.

No comments:

Post a Comment