Wednesday, December 11, 2013

Open Access Journal: Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria

Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria
ISSN 0213-3431
Cypsela (ISSN 0213-3431) és una publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que publica, des de l'any 1976, treballs científics de recerca generals sobre la prehistòria i la protohistòria de Catalunya i de la mediterrània occidental fins al final de l'època ibèrica. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una altra d'estudis, amb articles analítics o concrets de tema lliure, i per últim una secció amb ressenyes bibliogràfiques.

















1976


No comments:

Post a Comment