Monday, February 14, 2011

Open Access Journal: Analele Banatului

[First posted 7/4/10.  Updated 2/14/11]

Analele Banatului
Analele Banatului, serie nouă, continuă publicaţiile anterioare ale Muzeului Banatului din Timişoara:
Tört énelmiés Régészeti Értesitö, 1872-1918
Gemina, 1923
Analele Banatului, 1928-1931
Tibiscus, 1971-1979


Articolele publicate urmăresc în principal teme de arheologie, istorie şi muzeologie, referitoare îndeosebi la Banat, dar şi la istoria României sau universală (incluzând Banatul). Structura anuarului este următoarea:
- Arheologie şi istorie veche
- Istorie medie, modernă şi contemporană
- Istoria culturii, muzeologie, istoriografie, cataloage, varia.
Most but not all of the articles in the following volumes are available as pdfs.

Analele Banatului XII-XIII 2004-2005
Analele Banatului XIV 2006
Analele Banatului XV 2007
Analele Banatului XVI 2008
Analele Banatului XVII 2009
Analele Banatului XVIII 2010Bookmark and Share so Your Real Friends Know that You Know

No comments:

Post a Comment