Wednesday, October 29, 2014

Open Access Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
Czasopismo od 1976 roku wychodziło pod nazwą Acta Uniwersitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łodzkiego, Nauki Humanistyczno - Społeczne, Folia Archaeologica. Od 1980 roku periodyk ukazuje się pod obecnym tytułem. Zamiesczane na łamach czasopisma prace poświęcone są przede wszystkim zagadnieniom archeologicznym, historycznym i antropologicznym.
Redakcja naukowo - dydaktyczna AUL Folia Archaeologica:
prof. Anna Marciniak - Kajzer (redaktor naczelny)
prof. Lucyna Domańska
prof. Maria Magdalena Mączyńska
dr Aldona Andrzejewska
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

No comments:

Post a Comment