Tuesday, March 26, 2019

Open Access Journal: Graeco-Latina Brunensia

[First posted in AWOL 4 January 2014, updated 26 March 2019]

Graeco-Latina Brunensia
ISSN: 1803-7402 (print)
ISSN: 2336-4424 (online)
Description: Časopis Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402 je odborný recenzovaný časopis, který uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících). Vychází dvakrát ročně od r. 2009. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řady klasické (N), ISSN 1211-6335, která vycházela letech 1996-2008 a řady archeologicko-klasické (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995). 
 

Description: Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, is scholarly peer reviewed journal which publishes contributions from the fields of of Classical Philology, Classical Archeology, Ancient History, Medieval Studies, as well as Byzantine Studies and later development of the Greek and Latin languages. It has been published since 2009 and is issued twice a year. Graeco-Latina Brunensia is continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), Series classica (N), ISSN 1211-6335, which was published in 1996-2008 and Series archaeologica-classica (E), ISSN 0231-7915 (1956-1995).
Most recent issues:

Graeco-Latina Brunensia
2018, vol. 23, iss. 2

Year: 2018
Publication year: 2018
ISSN: 1803-7402 (print)
ISSN: 2336-4424 (online)

Table of contents:

Články – Articles

5-11 Toward the etymology of Latin littera Blažek, Václav | pdficon

13-24 Le substantif latin mundus: un avatar de l'étrusque mutna? Brachet, Jean-Paul | pdficon

25-42 Suavis und dulcis bei Aurelius Augustinus Chernyukh, Bohdan | pdficon

43-66 Golden Age, its projections, and the image of boundary in Tibullus Dombrovskyi, Markiyan | pdficon

67-73 A note on the ancient idea of a Danube with two estuaries Habaj, Michal | pdficon

75-93 G.B. Basile and Apuleius: first literary tales : morphological analysis of three fairytales Hurbánková, Šárka | pdficon

95-107 Evocatio deorum as an example of a crisis ritual in Roman religion Musiał, Danuta; Gillmeister, Andrzej | pdficon

109-126 Deserters from the First Crusade and their ambiguous portrayal in twelfth-century Latin sources Sitár, Adam | pdficon

127-146 Führer durch das mittelalterliche Jenseits – eine Übersicht Slíva, Jan | pdficon

147-162 Didactic features in two Latin translations of Aratus' Φαινόμενα Ševčíková, Tereza | pdficon

163-170 Zwei Empfehlungsgedichte von Johannes Gregor Macer Szepsius (ca 1530 – nach 1579) Šimon, František | pdficon

171-178 Authorship controversy in three Greek epigrams: Phalaecus revived Witczak, Krzysztof Tomasz | pdficon


179-180 Graeco-Latina Brunensia | pdficon
2018 (Volume 23) 1 2
2017 (Volume 22) 1 2
2016 (Volume 21) 1 2
2015 (Volume 20) 1 2
2014 (Volume 19) 1 2

No comments:

Post a Comment