Sunday, March 25, 2018

Open Access Journal: Scripta Biblica

Scripta Biblica
ISSN electrònic: 2462-5965
ISSN paper: 2174-3185
Capçalera de pàgina
Scripta Biblica conté articles científics del camp de l’exegesi bíblica de l’Antic i del Nou Testament. També normalment inclou articles de literatura intertestamentària i d’autors patrístics. Cada número és monotemàtic i depèn del programa de recerca que es treballa en la Facultat de Teologia de Catalunya. Ofereix els estudis elaborats per professors de la Facultat de Teologia de Catalunya i estudiosos de l’Associació Bíblica de Catalunya, incloent-hi altres col·laboradors, habituals o esporàdics.

1997

Portada

Vol. 1: La Bíblia i el Mediterrani I


No comments:

Post a Comment