Saturday, March 24, 2018

Open Access Journal: Cuadernos de Arqueología Mediterránea

[First posted in AWOL 2 July 2009. Updated 24 March 2018]

Cuadernos de Arqueología Mediterránea
ISSN 1578-1356
Portada
Cuadernos de Arqueología Mediterránea (ISSN 1578-1356) estudia i difon el món de l'arqueologia mediterrània. Es publica en volums monogràfics, que inclouen contribucions sobre temes específics. També inclou estudis descriptius i tipològics que permeten entendre millor alguna de les èpoques del Mediterrani protohistòric. S'incideix en qüestions de teoria i mètode de l'arqueologia, investigacions ecològiques i paleoambientals o de qüestions conceptuals, com el colonialisme, els orígens d'estat, la dinàmica social, etc.

2016

2016: Núm.: 24 - Intercambio de productos en el levante meridional durante el bronce antiguo: una perspeciva marxista

1995


No comments:

Post a Comment