Saturday, March 24, 2018

Open Access Journal: Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica

[First posted in AWOL 2 July 2009. Updated 24 March 2018]

Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica
ISSN 0213-6643 
ISSN electrònic 2013-9519


Ítaca (ISSN 0213-6643 / ISSN electrònic 2013-9519) és una revista de recerca en estudis clàssics, publicada per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans i que compta amb l'assessorament d'un comitè internacional d'especialistes. Amb aquesta publicació, la Societat pretén col·laborar en la redimensió de tota la cultura clàssica des d'una òptica interdisciplinària i amb rigor filològic. Té obertes les portes als estudiosos del país i d'arreu amb novetats per comunicar sobre el nostre àmbit d'estudi. 


2012


2012: Núm. 27 : 2011

2011

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

1999

1998

1996

1992

1989

1988

1987

1986

1985


No comments:

Post a Comment