Saturday, March 16, 2024

Open Access Journal: Faventia

[First posted in AWOL 14 April 2013, updated 16 March 2024]

Faventia
ISSN: 2014-850X
ISSN: 0210-7570 (versió paper)
Se'n publica un número cada any, dividit en un fascicle o dos; a més, s'editen volums monogràfics i annexos. La revista té tres parts: articles, notes i recensions. Comprèn els diversos aspectes de les ciències de l'antiguitat relacionats amb el món clàssic, especialment els relacionats amb les nostres terres, és a dir, s'ocupa de l'antiguitat clàssica, la tardoantiguitat, la llatinitat medieval, l'humanisme i la tradició clàssica. 
 
Faventia Supplementa és una nova sèrie de volums extraordinaris de la revista Faventia que vol recuperar l'esperit de les antigues monografies de Faventia, presentant estudis selectes relacionats amb el món de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana.No comments:

Post a Comment