Monday, July 17, 2023

Open Access Journal: Papyrus (Dansk Ægyptologisk Selskab)

[First posted in AWOL 8 June 2010. Updated 17 May 2023]

Papyrus (Dansk Ægyptologisk Selskab)
ISSN 0903-4714
https://daes.dk/wp-content/themes/daesdk9/images/header-object.png
Nr. 23/1, 2003

Puntland: En stat med fortid? En stat med fremtid? Bo Dahl Hermansen 4
Den ægyptiske kunsts egenart og permanens Peter Esser 8
Fortællinger fra faraos hof Annette Lerstrup 18
Tatovering i det gamle Ægypten Eugène Warmenbol 26
Det ægyptiske museum 1902-2002 Lise Manniche 30
Amenophis III og Merenptah: et nyt museum Lise Manniche 35
De ægyptiske samlinger i Oslo og Bergen Anders Bettum og Pål Steiner 38


¤

Nr. 23/2, 2003 – læs på nettet

Hittitisk arkitektur i Ramsesbyen? Edgar Pusch 4
Maiherperis gravudstyr Lise Manniche 16
Kerma – dødekult i Nubien Tine Bagh og Paul John Frandsen 26
Den største tragedie i arkæologiens historie? Bo Dahl Hermansen 42
Kampen om faraonerne Torben Holm-Rasmussen 50
DÆS fylder 25 år



¤

Nr. 24/01, 2004 – læs på nettet

Ekskrementer og mad: Ægypternes forestilling om det onde Paul John Frandsen 4
En lyres omtumlede tilværelse Lise Manniche 16
På klods i det gamle Ægypten Henriette Koefoed 22
At rejse med firhjulstrækker i den vestlige ørken Christian Tilly 30
Ægypten på museum Lise Manniche 38
Blandede uvidenskabelige erindringer om Karl-G. Prasse Anne Zeeberg og Suzanne Pelch 42


¤

Nr. 24/2, 2004 – læs på nettet

En sag om forveksling J. R. Harris 4
Miau – min kat taler oldægyptisk Elin Rand Nielsen 14
Forskningsfondens Venner Lise Manniche 25
Det potentielt farlige motiv Josephine Burr 26
International ægyptologikongres IX, 6. – 12. september 2004 i Grenoble Tine Bagh 35


¤

Nr. 25/1, 2005 – læs på nettet

Hungersnødsstelen Paul John Frandsen 4
Litteraturens troldmænd Lise Manniche 12
Et personligt minde om Amenhotpe 3. J.R. Harris 18
Aten min fader J.R. Harris 21
Valdemar Schmidt, Danmarks første ægyptolog Torben Holm-Rasmussen 26
Mønter i det romerske Ægypten Erik Christiansen 34
Tutankhamons ansigter Lise Manniche 38
Druer før og nu Lise Manniche 44


¤

Nr. 25/2, 2005 – læs på nettet

Amenhotpe 4.s tronfølge J. R. Harris 4
En kuriøs ikonografisk detalje J. R. Harris 12
Nyopstillingen på Nationalmuseet af Den nære Orient – set med ægyptiske briller Tine Bagh 18
En omdiskuteret plante Annie Vedelsby 30
Mosaikker, pilgrimme og Sinai-bjergets højere syn i det 6. århundrede Ole Herslund 34
Memnonianoter Lise Manniche 41


¤

Nr. 26/1, 2006 – læs på nettet

Mellemste Rige i Meir Lise Manniche 4
Petries kort over byen Kahun og de store huse – fortolkning eller overfortolkning? Hans Vilhardt 14
Augustus – farao i Ægypten og kejser i Rom Jan Brix 22
Assyriologiens historie i Danmark Jakob Flygare 28
Judas-evangeliet Paul John Frandsen 34


¤

Nr. 26/2, 2006 -læs på nettet

Nogle betragtninger over slangeguden i Historien om den skibbrudne sømand Hans Kiesow 4
Den 2. pylon i Karnak og Nefertitis piller Lise Manniche 22
Alexandria dukker op af havet – myter bliver levende Tine Bagh 18
Ægyptens fugle – dengang og nu Annie Vedelsby 28
Ægyptologi i Australien Lise Manniche 34
Shenute – en ægyptisk Elias Paul John Frandsen 36
Konference i Portugal Lise Manniche 46


¤

Nr. 27/1, 2007 – læs på nettet

To obelisker rejst for Amenhotpe 4. J.R. Harris 4
Wadi Hammamat Mette Gregersen 12
Nye tider Tine Bagh 24
Diokletian i Ægypten Lise Manniche 32
Kampen om de fattiges sjæl Paul John Frandsen 36
Nyt om Punt Lise Manniche 47


¤

Nr. 27/2, 2007 – læs på nettet

Akhenatens kolosser i Karnak Lise Manniche 4
Hatshepsuts mumie og historien om en løs tand Kim Ryholt 18
Historieforvrængning J. R. Harris 24
Med en dansk forfatter i Ægypten Torben Holm-Rasmussen 30
Myter og musik Paul John Frandsen 38
Stine Rossel in memoriam Lise Manniche Bo Dahl Hermansen 43


¤

Nr. 28/1, 2008 – læs på nettet

Ægypten – et renommé i forfald Kim Ryholt 4
Apropos Nefertiti (1): Hvem var Nefertiti? J. R. Harris 10
Et meget fromt dyr Antonia Vedelsby 18
Kongressen på Rhodos Lise Manniche 22
Tutankhamon med mere i London Tine Bagh 28
Den gode krig: om kushiternes invasion Paul John Frandsen 32


¤

Nr. 28/2, 2008 – læs på nettet

Libyerne i oldtidens Ægypten. Fra undertrykte naboer til faraoner Kim Ryholt 4
Smenkhkara Resartus J.R. Harris 14
Taposiris Magna Lise Manniche 24
Kongeideologi i det ptolemæiske Ægypten. Farao eller basileus? Jan Brix 34
Ægypten i Indien Tine Bagh 41
Frøen Ingeborg Thaanum Carlsen 49
DÆS jubilæum Lise Manniche 51


¤

Nr. 29/1, 2009 – læs på nettet

Det store grønne Lise Manniche 4
Ægyptiske kongenavne Kim Ryholt 14
Småt er godt – ægyptiske amuletter på Nationalmuseet Tine Bagh 26
Munken Marina. Om den hellige Marina fra Bithynien Annette Lerstrup 34
Skriverskolen i Ramesseum Lise Manniche 40


¤

Nr. 29/2, 2009 – læs på nettet

Obeliskafstøbninger i Thorvaldsens Museum Thomas Christiansen 4
Fra fajanceskår til kolossale statuer fra Memfis: Petrie Projektet Tine Bagh 14
Venskab i det gamle Ægypten Dennis Skjalm 26
Alabastkapellerne i Karnak Lise Manniche 32
Ægyptens gåder – anmeldelse af BBCs TV-serie Bo Dahl Hermansen 42
Nekrolog – dr.theol. Søren Giversen Tage Petersen 51


¤

Nr. 30/1, 2010 – læs på nettet

Den legendariske kong Nechepsos: På sporet af en gådefuld konge Kim Ryholt 4
Processionsvejene i Karnak Lise Manniche 14
Ægyptiske hymner og deres rituelle funktion Jørgen Podemann Sørensen 28
Ægteskab og incest i det østlige middelhavsområde Paul John Frandsen 32
Neues Museum i Berlin genindviet Lise Manniche 42


¤

Nr. 30/2, 2010 – læs på nettet

Fantomer i ørkensandet: Albert Gayets udgravninger i Antinoöpolis Troels Myrup Kristensen 4
Et minde om Amarna-tiden? J.R. Harris 12
Duften af Amarna Lise Manniche 24
Hofmænd og hårnåle Dennis Skjalm 34


¤

Nr. 31/1, 2011 – læs på nettet

Mykerinos’ triader Johnny Barth 4
Haremsliv i slutningen af 18. dynasti Lise Manniche 14
Mumiebind i danske samlinger Thomas Christiansen 28
Isis-templet i Pompeji: N. Popidius Ampliatus’ ægyptiske gave Kristian Reinfjord 36


¤

Nr. 31/2, 2011 – læs på nettet

En kort historisk oversigt over Fortællingen om Sinuhe Richard B. Parkinson 4
Petrie-projektet på Glyptoteket: status Tine Bagh 14
Monstre i ørkenranden: væsner udenfor kategori Ole Herslund 26
Oplevelser i den græsk-romerske by Tebtunis Kim Ryholt 34
Boganmeldelse: Obeliskteknik Lise Manniche

41



¤

Nr. 32/1, 2012 – læs på nettet

“Rettidig omhu”: Tutankhamon i spejlet Lise Manniche 4
De fire store skrin fra Tutankhamons grav Mette Gregersen 14
Ægyptologen og “Astronomien” i Vejen Paul John Frandsen 30
Dagbog fra Gurob Tine Bagh 36


¤

Nr. 32/2, 2012 – læs på nettet

Osiris’ grav og tempel på Biga Lise Manniche 4
Kongen på rejse Frederik Hagen 16
Edfu-pyramide-projektet Gregory Marouard og Hratch Papazian 24
Digitalt stenbrud Lise Manniche 38


¤

Nr. 33/1, 2013 – læs på nettet

Horos-arkivet Thomas Christiansen 4
Ain el-Labakha Lise Manniche 10
Ægypten i Cuba Tine Bagh 28
Var Jesus gift? Rune Nyord 34


¤

Nr. 33/2, 2013 – læs på nettet

At kortlægge det evige liv Jørgen Podemann Sørensen 4
Antinoupolis James B. Heidel 12
Ægyptisk porfyr til romerske kejsere Lise Manniche 22
Fokus på Zoëga Paul John Frandsen 38


¤

Nr. 34/1, 2014 – læs på nettet

‘Ikke rovlystent som romerne, ikke snakkesaligt som grækerne …’ Georg Zoëga og ægyptologien Paul John Frandsen 4
Zawiyet Umm el-Rakham: Fortet ved verdens ende Nicky Nielsen 18
Mentumose – manden og medjay-lederen Rune Olsen 28
Et godt år for Kim Ryholt Lise Manniche 38
Ægyptologi, pengesorger og stokfisk Paul John Frandsen 40


¤

Nr. 34/2, 2014 – læs på nettet

Taharqas tempel i Kawa Tine Bagh 4
Musik uden grænser Lise Manniche 18
Farao og israelitterne i Petra Bo Dahl Hermansen 34
Kyskhedstræ Lise Manniche 42











Nr. 35/1, 2015 – læs på nettet

Monumenter og stenbrud: Gebel el-Silsilas arkæologi Maria Nilsson og John Ward 4
Brikker til et puslespil: en thebansk grav i Bankessamlingen i Kingston Lacy Lise Manniche 16
“Mennesket” bag mennesket: Det oldægyptiske ka-begreb Rune Nyord 30
Osiris er opstanden! Lise Manniche 38
Akhnaton i Antwerpen Paul John Frandsen 42


¤

Nr. 35/2, 2015 – læs på nettet

Suez-kanalen før og nu Bo Dahl Hermansen 4
Placenta: en overset komponent i ægypternes personlighed Lise Manniche 10
Personlige relationer i det græsk-romerske Ægypten: om “Social Network Analysis” og dens relevans for ægyptologien Lena Tambs 22
En Århushistorie Thomas Christiansen 31
Horus under Peterskirken Lise Manniche
Mogens Jørgensen og Begyndelsen til det hele Tine Bagh 37


¤

Nr. 36/1, 2016 – læs på nettet

Amenhotep IV’s tempel i Sesebi Lise Manniche 4
Øjeblikket og flodhesten: Om oldægyptiske tidsopfattelser Rune Nyord 20
De romerske mumieportrætters historie og funktion Louise Alkjær 28
Tutankhamon-konference i Cairo Tine Bagh 36
Den hierosymbolske indskrift på Rundetårn Thomas Christiansen 38


¤

Nr. 36/2, 2016 – læs på nettet

Skaktgravene i Wadi Bairiya. Den Glitrende Atens hustruer og hofdamer og deres familiegrave Piers Litherland 4
Papyrus Carlsberg 8: Ægyptiske øjenremedier i den senere medicinske tradition Sofie Schiødt 18
Barselstrommer Lise Manniche 26
Nekrolog: Anne Zeeberg Paul John Frandsen 42
Tilbage til Sesebi Lise Manniche 43


¤

Nr. 37/1, 2017 – læs på nettet

Dokki Gel: et møde mellem ægyptisk og afrikansk arkitektur Dominique Valbelle og Séverine Marchi 4
Tutankhamons salvekrukker Lise Manniche 14
Mumiernes indre Anne Haslund Hansen 28
Apis-templet i Frederiksberg Have Thomas Christiansen 32
3. Tutankhamonkonference i Cairo Lise Manniche 36


¤

Nr. 37/2, 2017 – læs på nettet

Tolvmilelandet – det tabte landskab Lise Manniche 4
De erotiske figurer fra de hellige dyrs gravplads i Sakkara Philippe Derchain† 22
Koptisk kyskhed Paul John Frandsen 30
Historien bag børnebogen Prinsen der kendte sin skæbne Lise Manniche 40


¤

Nr. 38/1, 2018 : læs på nettet Festskrift til Lise Manniche

#SheToo – Isis, Filologia og Lise Manniche Paul John Frandsen 4
Kulturkamp og ægypterier – historien om et dansk bygningsværk fra 1920erne Anne Haslund Hansen 12
Decius Mundus Affæren – forklædt som gud Kim Ryholt 16
Min sæd er dannet og jeg har fået vejret Jørgen Podemann Sørensen 20
“Nye” Amarnafund på Glyptoteket Tine Bagh 24
Et nyt tempelarkiv fra Det Nye Rige Fredrik Norland Hagen 30
Det indre og det ydre: Om oldægyptiske afbildningsbegreber Rune Nyord 34
DÆS 40 år Torben Holm-Rasmussen 38

Nr. 38/2, 2018 : læs på nettet

Ægyptens forunderlige dyreverden set gennem kunstnerens øjne Linda Evans 4
I begyndelsen var øllet… Lise Manniche 18
Magiske fortællinger fra Ægypten. Om temaet magi i Fortællingerne ved kong Cheops’ hof og Khaemwase og mumien Ida Adsbøl Christensen 32
En ægyptisk krukke i Fredensborg Slotshave Thomas Christiansen 42

Nr. 39/1, 2019 – læs på nettet

Gudens hånd Lise Manniche 4
Choachytter i København Ida Adsbøl Christensen og Kim Ryholt 16
Kvindesymbolik i thebanske privatgrave Reinert Skumsnes 24
Fællesbade i Ægypten Lise Manniche 32

Nr. 39/2, 2019 – læs på nettet

Tutankhamons evighed Lise Manniche 4
Verden i en skål. Bemalet fajance fra det Ny Rige Rune Nyord 18
Frøens rolle i det gamle Ægypten Mette Gregersen 32
To konferencer i London Tine Bagh og Lise Manniche 42

Nr. 40/1, 2020 – læs på nettet

Billedet af Bes Lise Manniche 4
Den upåagtede mumie i Cambridge Mette Gregersen 28
Fækalier i ægyptisk lægekunst Lise Manniche 32
Helvedes Magter: En dødelig forbandelse fra middelalderens Ægypten Korshi Dosoo 38
Nekrolog: John Richard Harris Paul John Frandsen 41

Nr. 40/2, 2020 – læs på nettet

Farven blå Lise Manniche 4
Ægyptisk matematik fortolket Christopher Hollings og Richard B. Parkinson 18
Det “andet” bådkapel på Elefantine Lise Manniche 24
Et “tredje” kapel på Elefantine? Paul John Frandsen 36



Nr. 41/1, 2021

Hvad skete der med Akhenatens kolosser i Karnak? Lise Manniche 4
Post til en afdød: Nebetitefs genfundne brev Rune Nyord 22
Hyæner Lise Manniche 30
En ildelugtende historie: purpurfarve i tekstiler Andrea Byrnes 40
Podemanns runde dag Paul John Frandsen 43
Malqata Nord Lise Manniche 44

Nr. 41/2, 2021

Trægudinder Lise Manniche 4
Rodin og Ægypten Christine Horwitz Tommerup og Tine Bagh 22
Tal og tro – og vandforsyning Paul John Frandsen 30
DÆS-seminar om Bes Lise Manniche 38
Boganmeldelse: Paul John Frandsen, De kristne ægyptere. Munkevæsenet og den tidlige koptiske kristendoms historie Tage Petersen 40




Nr. 42/1, 2022

Meroë – et musikalsk øjebliksbillede Lise Manniche 4
Ægyptiske smittebølger Francois Tonic 18
At ryste papyrus Mette Gregersen 26
Nogle ord om afviklingen af en mumie i København i 1895 Thomas Christiansen 38
Mindeord: Christian Tilly, Annette Lerstrup
og Geoffrey T. Martin

46

Nr. 42/2, 2022

De jordiske rester af Amarnaperiodens kongefamilie. Hvad ved vi og hvad ved vi ikke Corinne Duhig 4
Kampen om de normanniske porfyrsarkofager Lise Manniche 14
Nofret Paul John Frandsen 24
Thorlacius i Kongernes Dal – én måned før Champollions tydning Jørgen Podemann Sørensen 40
Mindeord: Lise Manniche
 Paul John Frandsen 46

Nr. 43/1, 2023

Gemmer fodboldbanen et palads? Udgravninger i pyramidebyen i Giza Mark Lehner 4
Byggeriet af Senenmuts gravmonumenter Rune Olsen 16
Tutankhamons grav – arkæologi og politik Paul John Frandsen

No comments:

Post a Comment