Saturday, October 7, 2017

Open Access Journal: Studii Clasice

Studii Clasice
revistă editată de Societatea de Studii Clasice din România
ISSN: 0081-8844
[h/t Pontos Euxeinos]
Studii Clasice
În primăvara anului 1958 a luat fiinţă Societatea de Studii Clasice, iar la numai un an distanţă, în 1959, avea să apară primul număr din seria culegerilor de „Studii Clasice".
Studii Clasice tezaurizează în paginile sale lucrări de filologie, de arheologie, de istorie veche, de filozofie, de istorie a dreptului, de metodica predării limbilor clasice, adresîndu-se cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor de pretutindeni. Culegerea de Studii Clasice oferă posibilitatea de a fi lecturată de un public numeros datorită limbilor de circulaţie în care au fost publicate majoritatea articolelor. Aşadar, cititorul va descoperi articole publicate în limbile franceză, italiană, engleză, germană şi rusă, a unor autori de o erudiţie excepţională precum, Em. Condurachi, D. Protase, I. Stoian, I. Fischer, D. M. Pippidi, A. M. Frenkian , Al. Graur, J. Chadwick, Em. Popescu, E. Cizek, R. Vulpe, I. I. Rusu, H. Kreissing, T. Vianu, N. Lascu, F. Sartori, L. Robert, C. C. Petolescu, G. Creţia, M. Alexandrescu Vianu, M. Dana, D. Dana, N. Zugravu, I. Barnea, Al. Barnea şi numeroase alte personalităţi din ţară şi de peste hotare.

In the spring of 1958, the Society of Classical Studies was founded and, at only one year after, in 1959, the first issue of the series of Classical Studies collection appeared.
Classical Studies explores in its pages works of philology, archaeology, history, philosophy, history of law, methodology of classical language teaching, addressing to teachers, researchers and students from all around. The Classical Studies collection offers the opportunity to be read by a large audience, due to the international languages in which most articles were published. Therefore, the reader will find articles published in French, Italian, English, German and Russian of authors of exceptional knowledge, such as: Em. Condurachi, D. Protase, I. Stoian, I. Fischer, D. M. Pippidi, A. M. Frenkian, Al. Graur, J. Chadwick, Em. Popescu, E. Cizek, R. Vulpe, I. I. Rusu, H. Kreissing, T. Vianu, N. Lascu, F. Sartori, L. Robert, C. C. Petolescu, G. Creţia, M. Alexandrescu Vianu, M. Dana, D. Dana, N. Zugravu, I. Barnea, Al. Barnea, and many other personalities from the country and abroad.

I / 1959 (pdf 17 MB), cuprins (pdf);
II / 1960 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);
III / 1961 (pdf 47 MB), cuprins (pdf);
IV / 1962 (pdf 33 MB), cuprins (pdf);
V / 1963 (pdf 39 MB), cuprins (pdf);
VI / 1964 (pdf 36 MB), cuprins (pdf);
VII / 1965 (pdf 38 MB), cuprins (pdf);
VIII / 1966 (pdf 35 MB), cuprins (pdf);
IX / 1967 (pdf 32 MB), cuprins (pdf);
X / 1968 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
XI / 1969 (pdf 156 MB), cuprins (pdf);
XII / 1970 (pdf 26 MB), cuprins (pdf);
XIII / 1971 (pdf 29 MB), cuprins (pdf);
XIV / 1972 (pdf 25 MB), cuprins (pdf);
XV / 1973 (pdf 28 MB), cuprins (pdf);
XVI / 1974 (pdf 29 MB), cuprins (pdf);
XVII / 1977 (pdf 30 MB), cuprins (pdf);
XX / 1981 (pdf 8 MB), cuprins (pdf);
XXIII / 1985 (pdf 11 MB), cuprins (pdf);
XXIV / 1986 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
XXV / 1988 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
XXXVII-XXXIX / 2001-2003 (pdf 16 MB), cuprins (pdf);
XLV / 2009 (pdf 21 MB), cuprins (pdf)

No comments:

Post a Comment