Saturday, May 23, 2020

Open Access Journal: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

 [First posted in AWOL 21 June 2016, updated 23 May 2020]

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
ISSN: 0302-7384
Journal Homepage Image
The journal Symbolae Philologorum Posnaniensium was founded in 1973 in the Department of Classical Philology at Adam Mickiewicz University, and conceived as a periodical journal intended primarily for classical philology scholars based in Poznań, but also welcoming scholarly contributions from other Polish philologists and researchers of Greek and Roman Antiquity from various disciplines. Prof. Jan Wikarjak was the founder of the journal and acted as Editor-in-chief of the first issues. The professors of classical philology associated with the Department of Classical Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań have acted as executive editors of the journal ever since. Although articles in the Polish language predominate, Symbolae has welcome articles in Western-European languages and Latin since the journal’s conception. We also have collaborated with scholars from international research institutes. All articles include abstracts and summaries in foreign languages. Only original and previously unpublished contributions are published. The journal is peer-reviewed. 
„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.
2019

Czysta propaganda, czy wielka sztuka, patriotyzm i obywatelskie zaangażowanie – jak Ajschylos oraz Eurypides używali swoich fabuł, by wspomóc Ateńską politykę wobec sojuszników

Olga Śmiechowicz
5-16

Puszkin i Owidiusz

Gerson Schade
105-117

Dlaczego Owidiusz? Postmodernistyczne biografie alternatywne wielkiego poety

Anna Gawarecka
119-133

Tom 29 Nr 1 (2019)


2017

Vol 27, Nr 3 (2017)

Special Issue

Specjalny numer czasopisma „Symbolae Philologorum Posnaniensium” w wersji angielskiej – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji finansowane w ramach umowy 507/P–DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę. 
2013


See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies

No comments:

Post a Comment