Monday, May 7, 2018

Open Access Journal: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

 [First posted in AWOL 21 June 2016, updated 7 May 2018]

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
ISSN: 0302-7384
Journal Homepage Image
„Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla przedstawicieli pozostałych dyscyplin naukowych, zajmujących się antykiem greckim i rzymskim. Założycielem czasopisma i redaktorem pierwszych tomów był prof. Jan Wikarjak. Redaktorami prowadzącymi „Symbolae” byli i są stale profesorowie filologii klasycznej UAM. Artykuły w SPhP są drukowane w języku polskim, a także, od samego początku, część z nich ukazuje się w językach zachodnioeuropejskich oraz w języku łacińskim. Pojawiają się także autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w abstrakty oraz summaria w językach obcych. Drukowane są tylko prace oryginalne, które przejdą pomyślnie proces recenzji.

COMMENTATIONES

Opera – Oratorio Oedipus Rex by Stravinsky and the Greek Original (SPhP XI, 1996) PDF (English)
Ewa Skwara 7–12
Change of Rhythm as a Compositional Technique PDF (English)
Piotr Stępień 13–27
Staging in the Medieval Theatre and Text PDF (English)
Piotr Bering 29–34
“Gothic” Elements in Seneca’s Tragedies PDF (English)
Joanna Pypłacz 35–47
Linguistic Didacticism in the Noctes Atticae by Aulus Gellius PDF (English)
Hubert Wolanin 49–57
The Elements of Comedy and Parody in the Dionysiaca of Nonnus PDF (English)
Anna Maria Lasek 59–71
Temperantia, Golden Mean of Seneca the Younger, Roman Stoic PDF (English)
Dominika Budzanowska-Weglenda 73–102
Psychotic phenomena in Euripides’ Heracles PDF (English)
Mateusz Stróżyński 103–137
Three Settings in Seneca’s Phaedra PDF (English)
Krzysztof Rzepkowski 139–155
The Authority of Seneca in the Early Christian Argumentation PDF (English)
Przemysław Nehring 157–168
The Portrayal of Seneca in the Octavia and in Tacitus’ Annals PDF (English)
Jakub Pigoń 169–187
Aspects of Myth in the Homeric Hymn to Hermes PDF (English)
Magdalena Jarczyk 189–236
From Tibullus’s Palette of Literary Genres. Prayer and Religious Hymn as Exponents of the Poetic Program of the Elegiac Poet PDF (English)
Aleksandra Arndt 237–247
The Old Man and Linguistic Politeness in the Comedies of Plautus PDF (English)
Łukasz Berger 249–273
“When the Stars are Glittering with Gold up in the Sky...”. Jewellery Metaphors in Descriptions of the Sky Phenomena in Roman Literature PDF (English)
Radosław Piętka 275-291
Janicki’s Love for the Homeland and His Patriotic Poetry: Tribute on the 500th Anniversary of the Poet’s Birthday (1516–1543) PDF (English)
Ignacy Lewandowski 293–311
The Menippean Letter or the Menippean Epistolary Satire? Remarks on Selected Enlightenment Letters PDF (English)
Monika Szczot 313-326

2016Vol 26, Nr 1 (2016)
2013No comments:

Post a Comment