Saturday, June 17, 2017

Open Access Journal: ReDIVA: Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi Arheologie - The Postgraduate Journal of Ancient History and Archaeology

[First posted in AWOL 3 August 2015, updated 17 June 2017]

ReDIVA: Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi Arheologie - The Postgraduate Journal of Ancient History and Archaeology
ISSN 2344-6218
ISSN-L 2344-5548
e-ISSN 2344-6218  
http://rediva.ro/wp-content/uploads/2013/06/banner_rediva2.gif
Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi Arheologie (ReDIVA) reprezintă o iniţiativă editorială a doctoranzilor Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu specializarea în istorie veche şi arheologie. Aceasta a luat naştere din dorinţa de a încuraja şi fructifica cercetarea tinerilor în aceste domenii.

Misiunea revistei este aceea de a oferi doctoranzilor din centrele universitare naţionale și din afara țării un spaţiu de dialog și, în același timp, de a susţine tinerii cercetători în integrarea lor în mediul academic. Din acest motiv, dar și pentru a asigura legătura între generațiile de actuali și viitori doctoranzi, se acceptă şi lucrări ale masteranzilor cu potenţial.
Publicaţia este anuală, iar materialele acoperă domeniul istoriei antice şi arheologiei, sub forma unor articole, note și recenzii. Limbile de redactare acceptate sunt: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.

Nr. III / 2015

Descarcă volumul integral

STUDIES
Petru CIOCANI, Andrea JOZSA Discontinuity in the archaeological research: Neolithic and Eneolithic sites in the surroundings of Dudeștii Vechi
Laura-Simona DRAȘOVEAN
Small lithic assemblages from the Bronze Age tell  Pecica-Șanțul Mare (2008-2011 campaigns)
Raluca-Eliza BĂTRÎNOIU
The dynamics of habitation in Wallachia during the 4th – 1st centuries BC
Aurora PEȚAN Another unknown stone structure in Sarmizegetusa Regia’s sacred zone recorded in writings of the 19th century
Csaba SZABÓ
Placing the Gods. Sanctuaries and sacralized spaces in the settlements of Apulum
REVIEWS
Nicholas Márquez-Grant, Linda Fibiger (Editors), The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation, 2011 (Kathryn Grow ALLEN) PDF
Julietta Steinhauer, Religious Associations in the Post-Classical Polis, 2014 (Csaba SZABÓ) PDF
Radu Harhoiu, Daniel Spânu, Erwin Gáll, Barbari la Dunăre [Barbarians at the Danube], 2011 (Sergiu-Gabriel ENACHE) PDF

Nr. II / 2014


STUDIES
Mariana PROCIUC, Vlad CODREA Archaeozoology and palaeontology of the Subpiatră Cave (Bihor County, Romania)
Aurora PEȚAN An unknown stone structure in Sarmizegetusa Regia’s sacred zone recorded in writings of the 19th century
Mátyás BAJUSZ, Aurora PEȚAN Two bronze bracelets with looped and twisted ends from the notes of Téglás István
Csaba SZABÓ Discovering the gods in Apulum: historiography and new perspectives
Radu Iustinian ZĂGREANU, Claudiu Ionuț IOV A Roman funerary stela from Porolissum
Alexandra TEODOR The roman defensive systems of  Tomis. Some issues in the light of the current knowledge 
REVIEWS
Todd L. VanPool, Robert D. Leonard: Quantitative Analysis in Archaeology, Wiley-Blackwell, 2010 (Laura-Simona DRAȘOVEAN) PDF
Luca-Paul Pupeză, Veacul întunecat al Daciei. Arheologie și istorie în spațiul carpato-danubian de la sfârșitul secolului II a.Chr. până la începutul secolului I a. Chr., Cluj-Napoca, 2012 (Raluca-Eliza BĂTRÎNOIU) PDF
Ioan Piso, Viorica Rusu-Bolindeț, Rada Varga, Silvia Mustata, Ligia Ruscu (eds.), Scripta Classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata, Cluj-Napoca, 2011 (Aurora PEȚAN) PDF
Rada Varga, The Peregrini of Roman Dacia (106-212), Cluj-Napoca, 2014 (Cosmin Mihail COATU)


No comments:

Post a Comment