Monday, November 21, 2011

Open Access Journal: Acta Linguistica Asiatica

Acta Linguistica Asiatica
ISSN: 2232-3317
ACTA LINGUISTICA ASIATICA is a journal devoted to the study of Asian languages, their translation and teaching.


ALA is an interdisciplinary scholarly journal which publishes research papers, survey papers and technical notes on the subjects of Asian linguistics, translation studies and the teaching of Asian languages, book reviews on representative works on the same subjects and reports from outstanding events. ALA encourages the interlinking of different linguistic disciplines, fosters dialogue among different theoretical orientations and their practical application, proposes new approaches to existing research themes, draws attention to relevant questions, informs about recent findings and events in the above areas.


ALA is published three times a year. Articles in each first and second issue are written only in English with an English and a Slovene abstract, while articles in each third issue can also be written in Slovene with a Slovene and an English abstract.

ACTA LINGUISTICA ASIATICA je revija za azijsko jezikoslovje, prevodoslovje in didaktiko azijskih jezikov.
ALA je interdisciplinarna znanstveno-strokovna revija, ki objavlja izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke in strokovne članke s področja azijskega jezikoslovja, prevodoslovja in didaktike azijskih jezikov, recenzije reprezentativnih del z istih področij ter poročila o odmevnih dogodkih. ALA spodbuja povezovanje jezikovnih strok, krepi dialog med različnimi teoretskimi orientacijami in prakso, odpira izvirne pristope k obravnavi tem, opozarja na aktualna vprašanja, obvešča o aktualnih dognanjih in dogodkih z omenjenih področij.
ALA izhaja trikrat letno. Članki prve in druge vsakoletne številke so pisani le v angleščini, pri čemer ima vsak članek tudi angleški in slovenski izvleček. Članki tretje številke so lahko pisani tudi v slovenščini, pri čemer ima vsak članek tudi slovenski in angleški izvleček.

2011

Vol 1, No 1 (2011)



No comments:

Post a Comment