Wednesday, August 10, 2016

Open Access Journal: Scripta Classica

Scripta Classica
ISSN : 1732-3509
Scripta Classica są rocznikiem znajdującym się od roku 2013 w wykazie czasopism naukowych MNiSW, w którym publikują specjaliści z różnych dziedzin nauk o literaturze i kulturze antycznej, badacze zajmujący się tradycją i recepcją antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyjskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. W roczniku zamieszczane są również przekłady tekstów nietłumaczonych dotąd i niepublikowanych w naszym kraju. Czasopismo zostało założone w roku 2004 w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ Katowicach przez prof. Tadeusza Aleksandrowicza i dr. hab. Tomasza Sapotę. Pismo ukazuje się w ramach serii Filologia Klasyczna i skierowane jest do filologów klasycznych, literaturoznawców, językoznawców, filozofów, historyków, teologów, religioznawców, a także do wszystkich zainteresowanych antykiem i jego tradycją. 

No comments:

Post a Comment