Monday, August 29, 2016

Open Access Journal: Littera Antiqua

 [First posted in AWOL 22 August 2012, updated 29 August 2016]

Littera Antiqua
ISSN 2082-9264
http://www.litant.eu/BOOK1.jpg
W imieniu Redakcji zapraszam Państwa do składania artykułów, recenzji i rozpraw z zakresu nauk dotyczących antyku grecko-rzymskiego w internetowym czasopiśmie naukowym „Littera Antiqua”, które jest wydawane w Instytucie Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczególnie zapraszamy filologów klasycznych, historyków, filozofów oraz wszystkich naukowców zajmujących się starożytnością.

Czasopismo przewidziane jest jako półrocznik. Jego nośnikiem jest internet. Nad utrzymaniem poziomu naukowego czuwają Recenzenci z różnych ośrodków akademickich w Polsce i Europie. Przyjmowane są artykuły w językach kongresowych, a także w języku polskim. Jednym z podstawowych założeń utworzenia czasopisma jest możliwość wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych, takich jak prezentacje, filmy, muzyka, zdjęcia, co jest niemożliwe w tradycyjnych czasopismach naukowych ukazujących się drukiem.

Chcemy, aby czasopismo realizowało trzy główne cele: naukowy, popularyzatorski oraz dydaktyczny. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych nośników możliwe będzie publikowanie wyników badań naukowych zaraz po otrzymaniu pozytywnych recenzji. Możliwości „medialne” czasopisma słuą uatrakcyjnieniu wyników badań, przez co przyczyniają się do popularyzacji poszczególnych dyscyplin naukowych także wśród młodzieży, której coraz częstszym źródłem wiedzy jest internet.

Wykorzystanie jako nośnika internetu sprawia, że publikacja dociera do znacznie szerszego grona zainteresowanych niż wydania tradycyjne, a także jest doskonałą promocją polskiej myśli naukowej zagranicą.
On behalf of the Editorial Board I invite you to submit your articles, reviews and dissertations concerning Graeco-Roman antiquity in our newly formed, interdisciplinary scholarly web journal 'Littera Antiqua', which will be published in the Institute of Classical Studies of the John Paul II Catholic University of Lublin.

 We especially encourage classical philologists, historians, philosophers and all the scholars whose field of study is antiquity. The journal is planned to be published semi-annually. The primary version is online version (open access).


 

 The reviewers from different academic centres of Poland and Europe will watch over its scholarly standards. Articles which are published in "Littera Antiqua" are indexed in CEEOL and DOAJ. Our application is also considered by Index Copernicus.

 The basic reasons behind the creation of the new journal are: publication results of research as soon as possible, possibility of academic discussion, the possibility of using for its purposes new information technology such as presentations, animations, music and photographs, which is not possible in the traditional scholarly journals published in print.


( original version download pdf )


Katarzyna Kołakowska
The John Paul II Catholic University
Greek manuscripts in Poland. Part I: Krakow, Torun, Elblag


Ewa Osek
The John Paul II Catholic University
The Orphic Diet


Dariusz Piasecki
The John Paul II Catholic University
Homeric Centones. Encounter of the pagan and Christian traditions


Apostolos Athanassakis
The University of California, Santa Barbara
Who sang the Orphic Hymns?


Edyta Gryksa
University of Silesia in Katowice
Death as pietas erga patriam in the historiography of the ancient Rome


Łukasz Halida
Jagiellonian University in Krakow
Color affectus as a source of semantic evolution of Latin term pietas Dannu Hütwohl
The Ohio State University
Pindar of Thebes: The Orphic MystagogueDariusz Kubok
University of Silesia in Katowice
Allocriticism and Autocriticism in the Views of Xenophanes of Colophon Patrycja Matusiak
University of Silesia in Katowice
Decii Mures’ devotio as an example of Republican pietasREcenzje
Andrzej Gillmeister,The Point of View. Tadeusz Zieliński on Ancient Religions,
 Akme. Studia Historica: nr 11/2013, Warszawa, 67 pp.
(Mariola Sobolewska)

Spetsialnyie istoricheskiie distsipliny, vyp. 1, otvestv. red. B.L. Fonkich, Rossiiskaia
Akademia nauk. Institut vseobshchei istorii. Otdel spetsialnykh istoricheskikh distsiplin,
Moskva: IVI RAN 2014, ss. 612 (Lesław Łesyk)Irene J.F. de Jong, Narratology and Classics. A Practical Guide, Oxford: Oxford
University Press 2014, ss. 230 (Iwona Wieżel)

Archives

No comments:

Post a Comment