Monday, August 3, 2015

Open Access Journal: ReDIVA: Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi Arheologie - The Postgraduate Journal of Ancient History and Archaeology

ReDIVA: Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi Arheologie - The Postgraduate Journal of Ancient History and Archaeology
ISSN 2344-6218
ISSN-L 2344-5548

http://rediva.ro/wp-content/uploads/2013/06/banner_rediva2.gif
Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi Arheologie (ReDIVA) reprezintă o iniţiativă editorială a doctoranzilor Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu specializarea în istorie veche şi arheologie. Aceasta a luat naştere din dorinţa de a încuraja şi fructifica cercetarea tinerilor în aceste domenii.

Misiunea revistei este aceea de a oferi doctoranzilor din centrele universitare naţionale și din afara țării un spaţiu de dialog și, în același timp, de a susţine tinerii cercetători în integrarea lor în mediul academic. Din acest motiv, dar și pentru a asigura legătura între generațiile de actuali și viitori doctoranzi, se acceptă şi lucrări ale masteranzilor cu potenţial.
Publicaţia este anuală, iar materialele acoperă domeniul istoriei antice şi arheologiei, sub forma unor articole, note și recenzii. Limbile de redactare acceptate sunt: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.

Nr. II / 2014


STUDIES
Mariana PROCIUC, Vlad CODREA Archaeozoology and palaeontology of the Subpiatră Cave (Bihor County, Romania)
Aurora PEȚAN An unknown stone structure in Sarmizegetusa Regia’s sacred zone recorded in writings of the 19th century
Mátyás BAJUSZ, Aurora PEȚAN Two bronze bracelets with looped and twisted ends from the notes of Téglás István
Csaba SZABÓ Discovering the gods in Apulum: historiography and new perspectives
Radu Iustinian ZĂGREANU, Claudiu Ionuț IOV A Roman funerary stela from Porolissum
Alexandra TEODOR The roman defensive systems of  Tomis. Some issues in the light of the current knowledge 
REVIEWS
Todd L. VanPool, Robert D. Leonard: Quantitative Analysis in Archaeology, Wiley-Blackwell, 2010 (Laura-Simona DRAȘOVEAN) PDF
Luca-Paul Pupeză, Veacul întunecat al Daciei. Arheologie și istorie în spațiul carpato-danubian de la sfârșitul secolului II a.Chr. până la începutul secolului I a. Chr., Cluj-Napoca, 2012 (Raluca-Eliza BĂTRÎNOIU) PDF
Ioan Piso, Viorica Rusu-Bolindeț, Rada Varga, Silvia Mustata, Ligia Ruscu (eds.), Scripta Classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata, Cluj-Napoca, 2011 (Aurora PEȚAN) PDF
Rada Varga, The Peregrini of Roman Dacia (106-212), Cluj-Napoca, 2014 (Cosmin Mihail COATU)


No comments:

Post a Comment