Thursday, March 12, 2015

One Off Journal Issues: Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

 Have you taken the AWOL User Survey?

Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
ISSN: 1643-8191
http://apcz.pl/czasopisma/public/journals/44/homepageImage_pl_PL.jpg
Though there is also ancient focused content in many other volumes, the following is particularly pertinent to AWOL

Vol 30, No 3 (2014)


Spis treści

Artykuły


Szymon Olszaniec, Przemysław Wojciechowski, Marcin Pawlak
PDF
3-18

Sławomir Sprawski
PDF
19-35

Tomasz Grabowski
PDF
37-49

Małgorzata Pawlak
PDF
51-58

Agata Aleksandra Kluczek
PDF
59-71

Andrzej Gillmeister
PDF
73-84

Agnieszka Dziuba
PDF
85-99

Henryk Kowalski
PDF
101-111

Anna Tatarkiewicz
PDF
113-123

Ireneusz Milewski
PDF
125-134

Artykuły Recenzyjne


Trakowie, Ateńczycy i najemnicy (Matthew A. Sears: Athens, Thrace and the Shaping of Athenian Leadership, New York 2013, Cambridge University Press, ss. 342)
Wojciech Duszyński
PDF
135-146

Nowsze nie znaczy lepsze? (The Oxford Handbook of Warfare in the Classical World, eds. Brian Campbell, Lawrence A. Tritle, Oxford University Press, Oxford 2013, ss. 840)
Michał Norbert Faszcza
PDF
146-156

Kilka uwag polemicznych odnośnie do „ostatniej uchwały senatu” (K. Prokop, Modele stanu nadzwyczajnego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012)
Hanna Appel
PDF
157-165

Recenzje


Andrzej Dróżdż, Epitafia i wyrocznie. Szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 134+4 nlb.
Włodzimierz Appel
PDF
167–174

Kronika naukowa


Ogólnopolska konferencja starożytnicza „Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum”, Lublin, 26–28 V 2014 roku
Henryk Kowalski
PDF
175-177

No comments:

Post a Comment