Sunday, November 29, 2015

Open Access Journal: CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi

CEDRUS: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi
ISSN: 2147-8058
e-ISSN: 2148-1431
http://www.mediterra.org/wp-content/uploads/MCRI_Logo.png
Akdeniz Uygarlıkları Araştırması Enstitüsü tarafından hazırlanan Cedrus, Tür­kiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Hav­zası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplin­lerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir. CEDRUS, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırıl­ması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilim­sel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sun­mayı amaçlar. CEDRUS uluslararası hakemli bir dergi olup yılda bir kez yayımlanır.

The aim of the CEDRUS: The Journal of Mediterranean Civilisations Studies, an interdisciplinary publication, is to offer a forum for discussion to researchers focusing upon the Ancient, Medieval, Early Modern and Modern Periods and for the analysis of the cultural-historical background of the Mediterranean Basin within the extensive perspective of Turkey’s historical geography. CEDRUS aims to bring together original academic studies that can contribute to the process of developing shared perspectives and approaches between scholars from different disciplines and of revising and synthesizing the currently available knowledge for the attention of the academic world. Cedrus is a peer-reviewed journal published each year.

Volume 3

Untitled-1 İçindekiler

Sencer ŞAHİN
Cedrus III (2015) VII-XXV. 

Cengiz ÇETİN
Cedrus III (2015) 1-30.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011393

Öz & Abstract

S. Gökhan TİRYAKİ
Cedrus III (2015) 51-66.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011394

Öz & Abstract

Murat ÇEKİLMEZ
Cedrus III (2015) 55-73.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011395

Öz & Abstract

Aytekin BÜYÜKÖZER
Cedrus III (2015) 67-87.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011396

Öz & Abstract

Banu ÖZDİLEK
Cedrus III (2015) 89-117.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011397

Öz & Abstract

Mehmet KÜRKÇÜ
Cedrus III (2015) 119-128.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011398

Öz & Abstract

Tarkan KAHYA
Cedrus III (2015) 129-139.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011399

Öz & Abstract

Erdoğan ASLAN
Cedrus III (2015) 141-161.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011400

Öz & Abstract

Oğuz YARLIGAŞ
Cedrus III (2015) 163-180.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011401

Öz & Abstract

Mesut KINACI
Cedrus III (2015) 181-229.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011410

Öz & Abstract

Tønnes BEKKER-NİELSEN – Marit JENSEN
Cedrus III (2015) 231-242.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011411

Abstract & Öz

Hüseyin Sami ÖZTÜRK – Filiz DÖNMEZ-ÖZTÜRK
Cedrus III (2015) 243-256.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011402

Öz & Abstract

Hüseyin Sami ÖZTÜRK
Cedrus III (2015) 257-267.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011403

Öz & Abstract

Søren Lund SØRENSEN
Cedrus III (2015) 269-276.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011404

Öz & Abstract

T. M. P. DUGGAN
Cedrus III (2015) 277-310.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011405

Abstract & Öz

Tarana OKTAN – Leyla DERVİŞ
Cedrus III (2015) 311-328.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011406

Öz & Abstract

Furkan ÖZTÜRK
Cedrus III (2015) 329-336.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011407

Öz & Abstract

Fahrettin TIZLAK
Cedrus III (2015) 337-350.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011412

Öz & Abstract

Leyla DERVİŞ – Khalida DEVRİSHEVA
Cedrus III (2015) 351-364.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011408

Öz & Abstract

Esma İGÜS
Cedrus III (2015) 365-378.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011413

Öz & Abstract

Çeviri

Erkan Kurul
Cedrus III (2015) 379-389.  DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011409

ARŞİV


No comments:

Post a Comment