Friday, February 12, 2016

Open Access Journal: Studia Gilsoniana: A Journal in Classical Philosophy

Studia Gilsoniana: A Journal in Classical Philosophy
ISSN 2300-0066
Studia Gilsoniana – an international philosophical annual journal that is focused on the philosophical thought of Étienne Gilson and selected topics in classical philosophy. It has been published in internet and paper versions by the International Étienne Gilson Society since 2012. The journal accepts submissions in English, Spanish, and Polish languages. Mail address: KUL, Al. Raclawickie 14/GG-038, 20-950 L u b l i n, Poland. E-mailbox: kstaras@kul.pl
 
Studia Gilsoniana – międzynarodowy rocznik filozoficzny poświęcony filozoficznej twórczości Etienne’a Gilsona oraz wybranym zagadnieniom z filozofii klasycznej. Jest wydawane w wersji internetowej i papierowej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Étienne’a Gilsona od 2012 r. Czasopismo publikuje prace w języku angielskim, hiszpańskim lub polskim. Adres redakcji: KUL, Al. Raclawickie 14/GG-038, 20-950 L u b l i n, e-mail: kstaras@kul.pl

No comments:

Post a Comment