Tuesday, July 14, 2020

Open Access Journal: Seleucia

Seleucia
ISSN: 2148-4120
Cover Image
Seleucia, Olba Kazısı yayını olarak yılda bir sayı yayınlanır. Yayınlanması istenen makalelerin en geç Şubat ayında gönderilmiş olması gerekmektedir.   2011 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan Seleucia Süreli Yayını; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri), Eski Çağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında yazılmış makaleleri ve kitap tanıtımlarını kapsamaktadır.
Seleucia 2014 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.
2019


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

See the full List of Open Access Journals in Ancient Studies


No comments:

Post a Comment