Thursday, February 1, 2018

Open Access Journal: Babylon: Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier

Babylon: Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier
ISSN: 2535-3098
Page Header
Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er Nordens ledende vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten. Tidsskriftet publiserer akademiske artikler, bokessay og anmeldelser innenfor fagfeltet. Bidragene er i hovedsak skrevet på skandinaviske språk, men Babylon trykker i utvalgte tilfeller engelskspråklige bidrag fra ikke-skandinaviske forfattere.

Babylon leses av forskere, studenter, journalister og andre som arbeider med, eller er interessert i, Midtøsten. Babylon er representert i de fleste av landets ledende fag- og institusjonsbibliotek. Tidsskriftet distribueres også via privat abonnement og ledende bokhandlere.2004

2003


No 1 (2003): Hvorfor ikke demokrati i Midtøsten?

No comments:

Post a Comment