Saturday, March 20, 2021

Open Access Monogaph Series: Дисертации / Dissertations

Дисертации / Dissertations
ISSN (online): 2603-3100
ISSN (print): 2603-3097
Поредицата "Дисертации" представя защитени докторати по археология.
Тази поредица е с отворен достъп в рамките на Creative Commons Attribution License, който позволява неограничено използване, разпространение и възпроизвеждане по всякакъв начин, стига оригиналната публикация да е цитирана адекватно.
---
"Dissertations" series presents defended PhD or DSc theses in archaeology.
This is an open access series distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

No comments:

Post a Comment