Saturday, August 28, 2021

Open Access Journal: Suhayl

[First posted in AWOL 23 February 2011. Updated 28 August 2021]

Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation
ISSN 1576-9372
ISSN electrònic 2013-620X
Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation
Suhayl  (ISSN 1576-9372 / ISSN electrònic 2013-620X) és una revista anual  publicada pel Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab de la  Universitat de Barcelona que s'edita en llengua anglesa i àrab. Des de  2009 es publica en col·laboració amb la Commision on History of Science  and Technology in Islamic Societies (IUPHS-DHS).

"Suhayl" (Canop) és una estrella usada sovint per la tradició islàmica  com a indicador de la qibla, la direcció de La Meca, ja que l'axis  principal de la Ka'ba està orientat cap el punt de la seva sortida.

2020-2021 Vol.: 18

Kāshī’s Lunar Measurements

S. Mohammad Mozaffari

69-127

In Memoriam Paul Kunitzsch

Dalen Benno Van

275-284

Memories of Paul Kunitzsch

Richard Lorch

285-286

List of publications

Paul Kunitzsch

287-296

Kitāb al-tajārib al-ṭibbiyya li-Abī Muḥammad al-Sūsī al-Andalusī

Samīr Qadūrī

٥-٥٠

 


2017

Portada

2016-2017 Vol.: 15


2000No comments:

Post a Comment