Friday, November 18, 2016

Atlas of Old Iranian Inscriptions

 [First posted in AWOL 29 August 2012, updated 18 November 2016]

 Atlas of Old Iranian Inscriptions
Title

درباره ما:

ایجاد شناسنامه های دقیق و کامل برای هریک از کتیبه های منقول و غیر منقول و به روز رسانی و رایانه ای کردن اطلاعات شناسنامه های دستی (مکتوب)، از دغدغه های اصلی مدیران و رؤسای پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون (زبان و گویش سابق) بوده است. اما بنابر دلایلی هربار به تأخیر می افتاد تا اینکه در سال 1386 گروه زبانهای باستانی و متون کهن تصمیم گرفت شناسنامه های جامعی برای کتیبه ها فراهم آورد. پیش از این شناسنامه کتیبه ها به صورت فرمهای دستی پر و طبقه بندی شده بود.
جلسات تیم کارشناسی برگزار شد و حاصل آن، هشت فرم شناسنامه ای مجزا برای هشت گروه کتیبه بود. فرمها پس از ارزیابی های متعدد توسط استادان دانشگاه و کارشناسان موزه، به شکل نهایی درآمد و تقریباً کامل شد. این هشت فرم عبارت بودند از: شناسنامه کتیبه های غیر منقول، منقول، سکه، سفال نوشته، گِل نوشته، مهر و اثر مهر، گل مهره و آجر نوشته.
از سال 1389 کار پرکردن فرمها آغاز شد. قرار بر این بود تا فرمهای خام به مراکز استانها فرستاده شوند و توسط کارشناسان معرفی شده هر استان، پر شده و به مرکز (پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون) ارسال گردند.
سال 1390، کار بر روی پایگاه داده کتیبه های ایران باستان آغاز گردید و تصمیم بر این بود تا این اطلاعات روی سِروِر یک وب سایت و بر اساس موقعیت جغرافیایی کتیبه ها دسته بندی شوند. اساس کار، همان هشت فرم استاندارد است و همین طور که فرمها به تدریج توسط کارشناسان هر استان پر می شود و به تأیید مرکز (پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون) می رسد، بانک اطلاعاتی هر استان و سرانجام، کل ایران تکمیل می شود.
در فاز بعدی، تلاش بر این است تا کتیبه های خارج از مرزهای کنونی ایران نیز به مجموعه افزوده شوند.
با نام کاربری و رمز عبوری که به هریک از نماینگان استانها داده می شود، این افراد می توانند با سطح دسترسی معینی وارد کنترل پنل شوند و فرم شناسنامه ای کتیبه ها را پُر و برای مرکز ارسال نمایند. مدیران سیستم نیز با بررسی و پس از ویرایش، آنها را به پایگاه داده ها اضافه می کنند.
بخش مهم دیگری که در سایت گنجانده شده، بانک مقالات حوزه کتیبه هاست که در آن مقاله های فارسی و لاتین به همراه چکیده مقاله و لینک دانلود گنجانده شده و به تدریج افزوده خواهند شد.
از بخشهای دیگر، می توان به معرفی کتاب، معرفی باغ کتیبه ها، لینک های مرتبط، و اخبار و بخش انگلیسی اشاره کرد.

No comments:

Post a Comment