Wednesday, August 31, 2016

Open Access Journal: Revista arheologică = Revue archéologique = Archaeological magazine

Revista arheologică = Revue archéologique = Archaeological magazine
ISSN: 1857-016x
Revista Arheologică reprezintă revista științifică editată de Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. Revista este acreditată de către CNAA la Categoria „B”.

Revista este recenzată de specialiști în domeniu – fiecare articol este recenzat de câte doi recenzenți şi este discutat în cadrul ședințelor colegiului de redacție.

Revista Arheologică este cu acces deschis. Ceea ce înseamnă că materialele publicate sunt accesibile gratuit cititorilor. Accesul deschis presupune că cititorilor li se permite să descarce, citeze, distribuie lucrări publicate în revistă, dar cu respectarea drepturilor de autor – cu menționarea surselor și autorilor în cazul citărilor, fără acceptul colegiului de redacție și a autorilor. Primul număr al Revistei de Arheologie a apărut în anul 1993 sub egida Institutului de Arheologie şi Istorie Veche al AŞM, iar cel de-al doilea a ieșit de sub tipar după 5 ani, în 1998. Abia după alţi şapte ani, şi anume în 2005, a fost iniţiată o serie nouă a Revistei Arheologice, publicată sub egida Institutului de Arheologie şi Etnografie. În anul imediat următor, ca rezultat al unor noi reorganizări, revista este editată deja de Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural, tradiție care continuă până astăzi.
Revista Arheologica, seria noua_vol_IV_nr.1_2008
Revista Arheologica, seria noua_vol_IV_nr.2_2008
Revista Arheologica, seria noua_vol.VI_nr.1_2010
Revista Arheologica, seria noua_vol.VI_nr.2_2010
Revista Arheologica, seria noua_vol.V_nr.2_2010
Revista Arheologica, seria noua_vol.V_nr.1_2010
Revista Arheologica, seria noua_vol.VII_nr.1-2_2011
Revista Arheologica, seria noua_vol.VIII_nr.1-2_2012
Revista Arheologica, seria noua_vol.IX_nr.1_2013
Revista Arheologica, seria noua_vol.IX_nr.2_2013
Revista Arheologica, seria noua_vol.X_nr.1-2_2014
Revista Arheologica, serie noua_vol.XI_nr.1-2, 2015

No comments:

Post a Comment