Monday, July 3, 2017

Open Access Journal: Anadolu - Anatolia

[First posted in AWOL 30 April 2015, updated 3 July 2017]

Anadolu - Anatolia
ISSN: 0570-0116
http://dergiler.ankara.edu.tr/images/kapak/14.jpg
 • Title: Anadolu’da İlk Tunç Çağı sonunda geleneksel bir ritüel uygulaması: Küllüoba kazısı ışığında adak çukurları üzerine bir değerlendirme
  Author(s):TÜRKTEKİ, Murat; BAŞKURT, Rana
  Issue: 42 Page: 001-028 DOI: 10.1501/Andl_0000000429 Pub. Date: 2016
  PDF
 • Title: Batı Toros mağaraları kemik bızlarına ilişkin tekno-tipolojik ve fonksiyonel değerlendirmeler
  Author(s):BULUT, Hande
  Issue: 42 Page: 029-048 DOI: 10.1501/Andl_0000000430 Pub. Date: 2016
  PDF
 • Title: Smintheion-aleksandreia troas yolu, ne içindi? Jeolojik, arkeolojik ve filolojik belgeler ışığında güzergah ve işlevi
  Author(s):KAPLAN, Davut
  Issue: 42 Page: 049-094 DOI: 10.1501/Andl_0000000431 Pub. Date: 2016
  PDF
 • Title: Smintheion’dan abraxas tasvirli bir amulet ve ikonografisi
  Author(s):KAPLAN, Davut
  Issue: 42 Page: 095-123 DOI: 10.1501/Andl_0000000432 Pub. Date: 2016
  PDF
 • Title: Doğu Dağlık Kilikia’da Augustus Dönemi’nde batılı etkiler ve rotalar
  Author(s):KAPLAN, Deniz
  Issue: 42 Page: 125-136 DOI: 10.1501/Andl_0000000433 Pub. Date: 2016
  PDF
 • Title: Anadolu ve Levant Epi-paleolitiği ışığında direkli mağarası kişisel süs eşyaları
  Author(s):BAYSAL, Emma Louise
  Issue: 42 Page: 137-154 DOI: 10.1501/Andl_0000000434 Pub. Date: 2016
  PDF
 • Title: Kuzey Kıbrıs’ı kapsayan uluslar arası sözleşmelerin uygulanabilirliği: 2009 Karpaz Deniz Mirası Yüzey Araştırması
  Author(s):HARPSTER, Matthew
  Issue: 42 Page: 155-178 DOI: 10.1501/Andl_0000000435 Pub. Date: 2016
  PDF
 • Title: A purse of late Roman coins in Tecde, Malatya
  Author(s):YALÇIN, Duygu Özlem
  Issue: 42 Page: 179-188 DOI: 10.1501/Andl_0000000436 Pub. Date: 2016
  PD

No comments:

Post a Comment