Tuesday, August 16, 2016

Open Access Journal: Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics

Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssicsISSN: 2013-682X
http://pagines.uab.cat/methodos/sites/pagines.uab.cat.methodos/files/grupRecerca_logo.jpg 
 La revista digital Methodos va ser fundada i dirigida en la seva primera època per Pedro Luis Cano. En la seva segona època, que s'inicia el 2011, Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics és una publicació anual editada per Paideia. Grup de Didàctica de les Llengües i la Cultura Clàssiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, que integra professors del Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana i de l'Equip de Formació i Innovació de Llengües i Cultura Clàssiques. Methodos publica articles sobre didàctica de les llengües i la cultura clàssiques en qualsevol nivell educatiu. La seva vocació és esdevenir un espai de trobada entre l'ensenyament secundari i l'universitari, entre l'estudi del llatí i del grec, entre la didàctica de la llengua i de la cultura clàssica.

No comments:

Post a Comment